Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:22 331 28 59

Skontaktuj się z naszą infolinią

REGULAMIN SKLEPU FIRMY "JABEX"

 

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez P.U.H Jabex Jacek Niedostatkiewicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ordona 12 lok. A.U.011. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w  sklepie;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Jabex.warszawa.pl;
4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.jabex.warszawa.pl, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą JABEX a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży

 

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez P.U.H Jabex Jacek Niedostatkiewicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ordona 12 lok. A.U.01. NIP 527-153-44-08, REGON 015727199 zwane dalej sprzedającym.

 2. Do korzystania ze sklepu internetowego jabex.warszawa.pl wymagany jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i monitorem o minimalnej rodzielczosci 800x600 i wyświetlajacymi  256 kolorów oraz klawiaturą i urzadzeniem wskazującym.

 3. Osoby korzystające ze strony www.jabex.warszawa.pl nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.

 4. Firma JABEX - właściciel Sklepu Internetowego jabex.warszawa.pl - prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Informacja o cenie towaru podawana na stronie www.jabex.warszawa.pl ma charakter wiążący od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.

 6. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane wyłacznie na terytorium Polski.

 7. Dodatkowych informacji sprzedający udziela telefonicznie pod numerem 22 331 28 59, 22 116 30 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jabex.waw.pl.

 

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

 1. Firma JABEX stosuje systemy zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu. Zbiór danych osobowych Klientów sklepu został zarejestrowany w GIODO.

 2. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

 3. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: sklep@jabex.warszawa.pl, pocztą na adres firmy lub faksem: 22 116 30 01.

 


III. Warunki sprzedaży

 

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, drogą mailową: biuro@jabex.waw.pl, telefoniczną lub faksem: 22 116 30 01.  

 2. Zamówienie realizowane będzie po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu, wówczas też Klient otrzyma specyfikację z numerem zamówienia oraz terminem dostawy towaru (czytaj-WARUNKI DOSTAWY).

 3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. 

 4. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

 5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 6. Sprzedawane produkty są na zamówienie.

 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

 


IV. Wysyłka

 1. Preferowany jest odbiór osobisty. Towar może być wysyłany jednak koszt wysyłki ze względu na różne gabaryty towaru będzie naliczany indywidualnie do każdego zamówienia. Przy większych zamówieniach transport darmowy.

   

 2. O wysyłce towaru wraz z podaniem numeru nadania informujemy mailem,

 3. W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy. W każdym przypadku staramy sie pomóc w ustaleniu gdzie znajduje sie przesyłka.

 4. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej

 


V. Płatności

 

 1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay.

 

VI. Reklamacje i zwroty

 

 1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.

 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.

 3. Po otrzymaniu przesyłki nastąpi zwrot zapłaconej kwoty. 

 4. Sprzęt zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi.

 5. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: JABEX ul.ul. Ordona 12 lok. A.U. 01 01-237 Warszawa. 

 6. JABEX zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością JABEX i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu JABEX zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.